Tento rok bude iný

Začiatok je vraj vždy najťažší.

Prvý deň v novej práci, ranné vykročenie z postele, prvý krok v odpúšťaní, ráno prvého januára alebo jedenie šatôčky, ktorej „bohatá“ náplň začína v druhej polovici.

Začal sa nový školský rok, nový rok pre naše spoločenstvo, nové odhodlanie do nových vecí. Je tento začiatok ťažký? To ťažko povedať. No už teraz viem povedať, že sa naňho teším. Teším sa z nových ľudí, ktorí cez leto zažili reálneho Boha, teším sa zo spolupráce s novými kňazmi vo farnosti, teším sa na chuť animátorov neustále rásť a napredovať . Teším sa z túžob a vízii na tento rok.

Každý rok si v septembri poviem, že tento rok bude iný. Neviem v čom, ale bude iný. Ak sa na to pozerám spätne, tak každý rok prináša mnohé prekvapivé, či iným spôsobom úžasné veci, ktoré s nami Boh robil.

Tento rok bude iný.

A to nie je pre mňa len tradičná, každoročná fráza. Bude iný, lebo verím, že nikto z nás nechce ostať tam, kde bol. Že sa nechceme uspokojiť so základnou školou, keď máme nastúpiť na strednú. Že nechceme suchý chlieb, keď môžeme mať pečené kuriatko. Že táto falošná pokora nám nebude brániť prijímať to nekonečné bohatstvo, ktoré nám je ponúkané zadarmo, len tak. Lebo Boh je dobrý. All the time.

A tak konkrétne, v čom bude tento rok iný?

Túžime po formácií mládeži. Pripravujeme piatkové formačné stretká, ktoré nám umožnia ešte viac spoznávať Boha. Chceme pokračovať v pravidelných chválach, kde sa túžime ako jedna cirkev stretnúť vo chvále. Nechceme zabudnúť ani na formáciu animátorov, na spoločné zdieľanie a povzbudzovanie, na Metodov ples, Breakfestival, oázu. Mesto viery? Uvidíme 🙂 No najviac zo všetkého túžime po hlbšom vzťahu s Ockom skrze modlitbu, ktorý sa bude prejavovať v každodennom živote, v rodine, v škole, vo MNE.

Chcem každého povzbudiť, aby sa tešil. Nie na to, čo skvelé sme si pripravili, ale na to, čo skvelé si s nami chce pripraviť Boh. A možno budem na konci roka písať, ako nám z toho nič nevyšlo, no na druhej strane prišlo niečo oveľa lepšie. A možno budem ďakovať Ockovi, že nám to tak mocne požehnal. Neviem. Ale teším sa 🙂 Lebo tento rok bude určite iný. Tak sa neboj aj ty stať sa iným!

tento_rok_bude_iny_footer

Leave a Comment

zdieľaní