Mesto nádeje 2018

Mesto nádeje 2018

V Starej Ľubovni sa v sobotu 8. septembra uskutočnil už tretí ročník hudobno-evanjelizačnej akcie s názvom Mesto nádeje. História tohto projektu sa začala písať v roku 2015, kedy sme my, členovia Spoločenstva ON, usporiadali Mesto Viery v priestoroch kultúrneho domu. Rok nato sme sa presunuli do Mestskej Športovej haly, kde sa uskutočnil druhý ročník pod… 

Čítať ďalej

Víkendovka – Návrat domov

Prvá víkendovka v roku 2018 je za nami! V dňoch od druhého (poniektorí od prvého) do štvrtého februára sa 40 mladých ľudí, vrátane animátorského tímu, stretlo v maličkej obci Terňa v okrese Prešov. Všetci spoločne sme zažili návrat domov k nebeskému Otcovi, čo bolo témou tohto času. Ale poďme pekne… 

Čítať ďalej

Posledné piatky

Posledné piatky v mesiaci s hosťom V poslednom čase si ako spoločenstvo uvedomujeme veľkú dôležitosť slávenia eucharistie, ako tej najväčšej chvály a najkrajšej modlitby, akú nám zanechal sám Kristus. Častokrát si tento dar nevážime a nevyužívame tú najmocnejšiu zbraň akú nám Boh ponúka. Verím, že naša túžba po Eucharistii bude stále väčšia, a že nám k tomu… 

Čítať ďalej

Oáza v Ríme

Jedného dňa, keď som mal 14 rokov a bol začiatok prázdnin, prihovorila sa mi mama so slovami: „Choď tam ku mladým do cerkvi na to … ako to oni volajú? Na oázu. Lebo som počula, že na tretí stupeň sa ide do Ríma.“ Vravím si – Ci pana, kto by nešiel… 

Čítať ďalej

Zažili sme Dobrodružstvo

Ako každý rok, tak aj tento sme chceli spolu tráviť letný čas na nejakej spoločnej akcii, kde by sme sa zároveň priblížili aj k Bohu. Väčšinou sú to oázy, no keďže sme s našimi mladými ešte len v strede formácie po oáze I. stupňa, chceli sme vymyslieť niečo nové a spomenuli sme si na… 

Čítať ďalej


Dnes má narodeniny
Žiadny záznam o dnešných narodeninách

Sledujte nás na:

facebook_logo_f_sqaure_0_1440433849

youtube-logo-21

Instagram