Spoločenstvo ON

Sme gréckokatolícke oázové spoločenstvo asi 40 mladých ľudí, ktorí spoznali Boha a túžia spoločne rásť vo viere.
Spoločne sa stretávame v Chráme Matky Ustavičnej Pomoci pri kláštore redemptoristov v Starej Ľubovni, a takisto v priestoroch komunitno pastoračného centra – KPC.

Chrám Matky ustavičnej pomoci

Z histórie

Spoločenstvo bolo založené už v roku 1989, kedy sa niekoľko mladých ľudí rozhodlo spoločne stretávať. Nakoľko v tom čase chrám ešte postavený nebol, využívali sa priestory terajšieho Domu smútku. Chrám bol postavený až v roku 1993 a odvtedy mohlo spoločenstvo rásť spoločne na liturgiách, či iných aktivitách.

Za ten čas sa vystriedalo v spoločenstve mnoho ľudí. Jedno však ostalo rovnaké – túžba po Bohu. Práve spoločenstvo je miesto, kde táto túžba rastie a spoločne sa napĺňa.

Spoločenstvo

Súčasnosť

Aj keď spoločenstvo funguje už dlho, nikdy nemalo názov. Ten sa zaviedol až v roku 2013 a vystihuje celú podstatu, význam a zmysel spoločenstva.
Chceme byť postavení na tom najpevnejšom základe, ktorým je Ježiš Kristus. Voláme sa Spoločenstvo ON.

Aktivity

Jednou z vízii spoločenstva je priviesť jeho členov k vzťahu s Bohom.
Venujeme sa mnohým aktivitám a službe vo farnosti. Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci organizujeme otvorené chvály, ktoré vedie chválový tím spoločenstva.
Okrem vlastnej formácie sa venujeme aj formácií iných. Túžime, aby nová generácia mohla spoznávať Boha a pokračovať vo vízii spoločenstva. Po oáze nového života so žiakmi stredných škôl sa s nimi pravidelne stretávame na formačných stretkách, kde im približujeme život kresťana a vedieme ku kresťanskej zrelosti. Práve v nich vidíme budúcu generáciu nášho spoločenstva.

Venujeme sa aj mladšej generácií, a to deťom prvého stupňa základnej školy. Organizujeme pre nich 2x do mesiaca spoločné stretnutia, kde spolu trávime čas rôznymi aktivitami, hrami a športom.

Okrem nedeľnej svätej liturgii, na ktorej spievame, mávame mládežnícku liturgiu každý piatok. Spolu s redemptoristami sa podieľame na prípravách letného festivalu v Červenom Kláštore – Breakfestival. V roku 2015 sme organizovali projekt Mesto viery, kde sme chceli evanjelizačnou formou priniesť Krista do nášho mesta. V roku 2016 sme v tomto diele túžili pokračovať, a tak sa konalo Mesto nádeje. V tom istom roku sme prvýkrát zorganizovali 24 – hodinovú modlitbu v meste a za mesto, v ktorej sme pokračovali aj tento rok.

Všetky naše formačné či modlitebné stretnutia sa konajú pod naším chrámom v KPC. Práve tu sa tiež každoročne počas vianočných sviatkov koná ples, tradične zvaný Metodov ples.

Viac vizuálneho o nás si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRIÍ.

IMG_6197_02


Dokumentárny film


zdieľaní