Nonstop za mesto

Každým naším ranným prebudením začíname veľký boj. Boj s časom, rozhodnutiami, ľuďmi, názormi, …
Koľko pokušení má silu zahmliť pohľad srdca a urobiť ho krátkozrakým. Ako je ľahké a pomýlené veriť, že život závisí od toho, čo máme, od úspechu alebo obdivu, akého sa nám dostáva. No Ježiš prichádza. A ty sa môžeš zaradiť medzi tých, čo nechcú byť vyrušovaní a ostávajú ďaleko od Ježiša, alebo si ho nenecháš ujsť. Sv. Augustín povedal: „Mám strach z Pána, ktorý prechádza. Strach, že prejde a ja ho nechám prejsť.“

Využime túto milosť byť v Božej prítomnosti počas 24- hodinovej modlitby za mesto.


Začíname svätou liturgiou o 17:00 v gréckokatolíckom Chráme Matky Ustavičnej Pomoci, na ktorej sa nám prihovorí dekan rímskokatolíckej farnosti o. Pavol Lacko. Po skončení sv. liturgie budeme kráčať spolu s Ježišom krížovou cestou od chrámu ku kostolu sv. Mikuláša.

Krížom to ale nekončí, ale pokračuje modlitbou. Osobný čas s Bohom, kedy sa môžeš modliť, prijímať nový pohľad na život, na ľudí okolo seba, na naše mesto. Boli  sme vybraní, aby sme vzbudzovali túžbu po obrátení, aby sme boli nástrojmi, ktoré uľahčujú stretnutie, aby sme podali rukú tým, ktorí ju potrebujú. A ideme do toho NONSTOP. Galéria provinčného domu sa premení na miesto neustálej modlitby, chvály – Božej prítomnosti. Túžime, aby bola premodlená každá oblasť života v meste.
Ak túžiš aj ty, pridaj sa k modlitbe ku ktorejkoľvek skupine – rozpis nájdeš na plagáte.
Keď sa priblížime k Ježišovi, tak znovu uzrieme svetlo, nájdeme nádej, silu a odvahu vydať sa na cestu. Po tomto objatí Otca urobíme oslavu jeho mena na sv. omši v kostole sv. Mikuláša o 16:00, na ktorej sa nám prihovorí o. Jozef Popik z gréckokatolíckej farnosti P. P. Godiča.

Nenechaj Ježiša prejsť bez povšimnutia.

24ka_plagat

 

Leave a Comment

zdieľaní