MESTO NÁDEJE

Stará Ľubovňa, maličké mestečko, v maličkej krajine. Pre mnohých jej obyvateľov je to len zapadákov, kde nič nie je. Nie sú tu veľké obchodné centrá, žiadne veľké športoviská, ľudia tu žijú svoju každodennosť, ktorá prestáva byť zaujímavá a o tom, že tu je čím ďalej, tým ťažšie nájsť prácu ani písať nemusím. Z tohto pohľadu tu naozaj nie je nič lákavé.

No môžeme sa na to pozerať aj inak, z toho lepšieho pohľadu a vidieť, že máme krásnu prírodu, zaujímavú históriu a pamiatky, veľa talentovaných a aktívnych, nielen, mladých ľudí, ktorí sa to tu snažia zlepšovať. A my dokonca nechceme zostať ani pri tomto pohľade, my pozeráme pohľadom nádeje a chceme ísť ďalej.

Veríme, že naše mesto môže byť lepšie

a chceme za to bojovať v modlitbe, ale aj činmi. Už nechceme vidieť tú beznádej v očiach ľudí nášho mesta. V očiach otcov, ktorý musia kvôli práci opúšťať svoje rodiny. V očiach našich starých rodičov, ktorí pracovali aj pre naše dobro skoro celý život a teraz nemajú ani na lieky. Ale chceme tu vidieť zdravé rodiny, kde deti budú vyrastať so svojimi rodičmi, lebo tu bude dostatok kvalitných pracovných príležitostí. Chceme vidieť opäť plné ihriská detí, ktorí nebudú sedieť len za počítačom, lebo v reálnom živote nájdu niečo oveľa zaujímavejšie. Túžime po tom, aby ľudia, nielen prestali odchádzať odtiaľto, či už za prácou, alebo štúdiom, ale aby bol opak pravdou a ľudia tu začali prichádzať. A nie len kvôli práci či štúdiu, ale chceme aby toto mesto bolo hlavne známe svojimi hodnotami. Chceme vymeniť klebety za úctu, sebectvo za štedrosť, nespokojnosť za kreativitu, povinnosti za príležitosti, strach za odvahu, smútok za radosť, zúfalstvo za nádej .

Vieme, že nemôžeme čakať, chceme sa postaviť za to, čo považujeme za pravé hodnoty. Priniesť ich do atmosféry tohto mesta. Chceme pozdvihnúť vedomie lepšej budúcnosti a plnohodnotnejšieho života. Nenecháme si ujsť žiadnu príležitosť pre zmenu, ktorá pomôže. Ako jedna generácia chceme vykročiť zo svojho komfortu a kráčať v jeho mene za svetlom, ktoré dáva jedinú nádej. Už sa nám nechce kráčať v živote beznádeje, v ktorom je strach a zúfalstvo, chceme vidieť, ako sa budú meniť životy ľudí, ako sa bude meniť Naše Mesto.Tak, a čo vidíš ty ? Pridáš sa k nám ?

Že je to nemožné, nereálne? Áno priznávame, pre nás to je nemožné, ale sme v tíme niekoho väčšieho niekoho, pre koho to možné je. Nášmu BOHU na Ľubovni záleží. Už nečakajme, veď „My sme svetlo sveta a Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. „Mt 5,14

mn_footer

Leave a Comment

zdieľaní