Identita

Každý z nás, keď sa narodí, prichádza na svet s originálnym poslaním a jedinečnou identitou milovaného Božieho dieťaťa. Každý z nás odráža krásu Nebeského Otca – nášho stvoriteľa. Pre každého z nás otvára dvere do života, v ktorom chce, aby sme Ním boli milovaní a kráčali na ceste, ktorú nám predurčil a ktorá je tá najlepšia pre nás.

No rodíme sa do sveta, ktorý je poznačený hriechom.

Čiže sa rodíme do nedokonalého prostredia. Okrem pravdy o nás, ktorú nám Boh túži dať spoznať je tu aj diabol, ktorý sa všemožne snaží klamať nás vo všetkom a všade kde sa len dá. Jeho snahou je presvedčiť nás o našej falošnej identite.

Obrazne to môžeme vysvetliť tak, že naše pravé srdce (čiže naša pravá identita) je každým klamstvom, ktorému uveríme pomaly zaobaľované. Čím viacej klamstiev, tým je naše srdce skryté pod viacerými vrstvami. Zrazu z toho môžeme mať poriadne tučnú cibuľu. A naše srdce, ako nám ho Boh stvoril,  už pod ňou ani nie je poznať.

Avšak existuje liek na to, ako spoznať nanovo našu identitu.

Liek, ktorým sa dokážeme zbaviť tých falošných vrstiev na našom srdci. Tým liekom je Božia Otcova láska k nám! Keď sa Ním necháme nanovo nájsť a necháme sa preniknúť Jeho láskou k nám, bude nám to dávať späť našu pravú identitu.

 

Správanie človeka, ktorý je milovaný a správanie človeka, ktorý je nemilovaný:

 

Milovaný/Milovaná

Nemilovaný/Nemilovaná

Hybnou silou je Láska Hybnou silou je strach (zo zlyhania, z neprijatia, z toho, že je nemilovaný…)
Láska vyháňa strach – človek, ktorý vie, že je milovaný nepozná strach
Milovaný človek pozná svoju hodnotu, lebo mu ju dáva ten, kto ho miluje. Nemilovaný človek, nepozná svoju hodnotu, lebo mu ju nikto nedáva poznať. Často trpí menejcennosťou alebo prehnanou pýchou.
Nemusí si nič dokazovať Musí si dokazovať, že niečo znamená
Pozná svoju hodnotu a preto pozná aj hodnotu druhých.

Preto dokáže nadväzovať zdravé vzťahy.

Vie oceniť/pochváliť/vyzdvihnúť druhých, lebo vie, že to hneď neznamená, že sú lepší ako on.

Neváži si a nectí si druhých, lebo nepozná ich hodnotu.

Nevie nadväzovať zdravé vzťahy. Ľudí používa na svoje potvrdenie.

Porovnáva sa s druhými.

Často ponižuje druhých, aby on vynikol.

Milovaný človek má sny/túžby/vízie a snaží sa ich dosiahnuť. Nemilovaný človek sa bojí snívať, alebo ich má, ale chce ich dosiahnuť zlými prostriedkami.
Nebojí sa zlyhania/chýb/pádov, lebo vie, že ho to buduje. Bojí sa zlyhania/chýb/pádov, lebo od toho odvodzuje svoju identitu, že je slaboch.

 

Ak sa necháme Bohom milovať a premieňať Jeho láskou, budeme sa meniť na ľudí, ktorí budú poznať ich pravú hodnotu. Budú schopní vstupovať do krásnych vzťahov, budú snívať sny, ktoré Boh o nás sníva a budú realizovať ich identitu na tom mieste, kde ich Boh chce mať. Keď budeme odhaľovať čo Boh do nás vložil a akých nás stvoril, bude skrze nás meniť naše rodiny, naše školy, naše dediny a mestá. Bude cez nás realizovať Jeho lásku k nám! Jeho láska z nás odoženie akékoľvek sebectvo, egoizmus, zranenosť a vzájomnú neúctu. Zaplní akýkoľvek deficit lásky, ktorý v sebe máme a prebudí v nás túžbu po krásnych veciach a veľkých víziách…

Lebo každý z nás je povolaný k tomu, aby bol darom pre tento svet a darom pre ľudí okolo nás.

stretko3_footer

Leave a Comment

zdieľaní