24-Hodinová modlitba za mesto

Často počujeme na adresu nášho mesta nadávky, kritiku, nespokojnosť a podobné veci, no málokedy pochvalu a ešte menej vidíme to, aby tí čo kritizovali urobili niečo pre to, aby sa veci pohli a spravili toto mesto lepším. No my chceme vykročiť a bojovať za toto mesto, chceme sa zaň modliť a prinášať doň správne hodnoty. Pred pár rokmi sme ako spoločenstvo prijali víziu slúžiť tomuto mestu a to chceme aj robiť. Možno nenastal ešte čas na úplne viditeľnú službu, ale vieme, že na modlitbu je vždy ten správny čas a modlitby nie je nikdy dosť. Tento rok sme sa preto (tak ako aj minulý rok) rozhodli zvolať celé mesto do 24-hodinovej modlitby, ktorá je duchovným bojom za mesto. No tohto roku sme sa to rozhodli urobiť spoločne aj so Spoločenstvom Dobrého pastiera a opäť zapojiť aj všetky farnosti mesta.

Chceme byť tými, ktorí poslúchnu Pavlov príkaz: „Bez prestania sa modlite!“ 1Sol5,17 lebo vieme, že modlitba prináša veľké ovocie a každý z nás aj TY je pre toto mesto dôležitý.

Pred rokom sa na tejto udalosti zjednotilo celé mesto a ak by ste si chceli pripomenúť ako to vyzeralo, tak si môžete pozrieť článok a fotografie tu: https://son.sk/bojovali-sme-za-mesto/    https://son.sk/fotogaleria/nonstop-za-mesto/

Začíname svätou liturgiou o 17:30 v gréckokatolíckom Chráme Matky Ustavičnej Pomoci, ktorú bude celebrovať o.Jozef Popik. Po skončení sv. liturgie sa presunieme do sály v kultúrnom dome, kde o 19:00 začnú chvály, ktoré spoločne budú viesť spoločenstvá Dobrého pastiera a ON, pretože „Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha“ ž48,2  na týchto chválach taktiež zaznie slovo o.Michala Zamkovského.cssr. No týmto sa noc ešte len začne a my sa presunieme o 21:00 do malej sály (zasadačky), kde budú celú noc pokračovať modlitby spoločenstiev, ktoré sa chcú tiež modliť za mesto (konkrétnejší rozpis nájdete na letáčiku) až do 10:00 kedy sa presunieme do chrámu Petra Pavla Gojdiča, kde sa budeme môcť modliť a adorovať za mesto pred Najsvätejšou sviatosťou.  Po tomto blízkom a konkrétnom stretnutí s Pánom sa opäť vrátime do Kultúrneho domu kde sa o 13:00 chceme modliť za strategické, čiže najdôležitejšie oblasti mesta a to: Vedenie mesta, Kultúra, Cirkev, Podnikanie, Školstvo, Zdravotníctvo a Rodina. Vieme, že tieto oblasti sú veľmi dôležité a ak vieš, že do niektorej konkrétnejšie patríš a chceš sa za ňu modliť, tak určite príď.  Nechceme byť celý deň len kdesi zavretí, a preto o 15:00 sa chceme ísť modliť do ulíc a priniesť do mesta to čo sme za celý predchádzajúci čas načerpali.   A na záver sa opäť stretneme všetci spolu ale tentoraz v Rímskokatolíckom chráme sv.Mikuláša, kde túto modlitbu za mesto ukončíme svätou omšou o 17:30.

Veríme, že prídeš aj ty a budeš s nami bojovať za naše mesto. Neboj sa, nemusíš sa modliť celých 24 hodín, vyber si konkrétny program, ktorý sa ťa dotýka a príď. SI DÔLEŽITÝ!

zdieľaní