Bojovali sme za mesto

V prvom liste Korinťanom sa píše, že dary a milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Práve túto skutočnosť sme veľmi intenzívne prežívali počas tohto víkendu, kedy Boh dokázal svojím Duchom zjednotiť rôznych ľudí nášho mesta do jedného veľkého Božieho diela – NONSTOP ZA MESTO, resp. 24 –hodinová modlitba za mesto Stará Ľubovňa.

IMG_4773Všetko to začalo úvodnou sv. liturgiou v Chráme Matky Ustavičnej Pomoci za účasti kňazov zo všetkých farností v meste. Kazateľom bol rímskokatolícky dekan Pavol Lacko. Už táto úvodná liturgia naznačovala, že Boh začína robiť v tomto meste niečo veľké, pretože plný chrám ľudí s túžbou po modlitbe bol dokonalý dôkaz Božieho vedenia tejto akcie. 12829166_1712945902257470_6419713592619683743_oPo sv. liturgii nasledovala krížová cesta naprieč mestom. Pohľad na obrovský dav prechádzajúci ulicami nášho mesta bol len ďalším potvrdením toho, že ľudia majú naše mesto radi a túžia, aby nádej vychádzajúca z kríža mala miesto v srdciach ľudí nášho mesta. Krížová cesta bola ukončená v galérii 15. zastavením – vzkriesením, kedy sme vstúpili do modlitby chvál. V galérii prebiehali nepretržité modlitby jednotlivých spoločenstiev, skupín či oblastí mesta. Celé toto dielo sa ukončilo sv. omšou v kostole sv. Mikuláša, kde sa v kázni prihovoril správca fIMG_4858arnosti bl. Petra Pavla Gojdiča otec Jozef Popik. Tak ako na úvodnej liturgii, aj na záverečnej omši si Boh zjednotil všetky farnosti nášho mesta a to nám prináša obrovskú radosť. Je naozaj úžasné ako Boh koná svoje dielo a je verný vo svojom slove: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja  medzi nimi“ (Mt 18,20). Ďakujeme Bohu za požehnanie, ktoré nám dával počas celej modlitby, avšak veríme, že toto bol len začiatok a Božie plány s týmto mestom ešte len začínajú. Boh chce naďalej požehnávať naše mesto a dávať nádej do našich sŕdc. Dúfame v Božie požehnanie aj na podujatí MESTO NÁDEJE, na ktoré ste srdečne pozvaní v sobotu 16. apríla v mestskej športovej hale v Starej Ľubovni.

10982593_1713035495581844_6449757275650019876_o

Viac fotiek vo fotogalérií.

nonstopzamesto_footer

Leave a Comment

zdieľaní