Ak máte túžbu venovať 2 % z dane na podporu Spoločenstva ON, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Ak ste zamestnanec:2 % z dane pre Spoločenstvo ON

1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám pri ročnom zúčtovaní vystavil tlačivo „potvrdenie o zaplatení dane“.
3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4. Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad.

– naše údaje sú vo formulári už vpísané
– obe tlačivá je potrebné podať na daňový úrad v mieste Vášho bydliska

Potrebné tlačivá:

>>> vyhlásenie o poukázaní sumy <<<
>>> potvrdenie o zaplatení dane z príjmov <<<

(Súbor sa dá editovať, teda údaje do formulára môžete vpísať na počítači.)

Ak ste Fyzická osobA

Všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze:
>>> postup pre fyzické osoby <<<

Obchodné meno alebo názov: ŽIVOT VO SVETLE
Sídlo: Jána Kostru 1, 080 06 Ľubotice
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 37880845

ĎAKUJEME!

Vďaka Vám môžeme organizovať akcie za nižšiu sumu 🙂

zdieľaní