Víkendovka Prešov

Radosť v Pánovi je vašou silou! (Neh 8,10)

Čo je to radosť? Každý človek ju hľadá, no v dnešnej dobe je toto slovo tak často zamieňané za rôzne iné veci, že sa stráca jeho pravý význam, a preto ju ľudia nevedia nájsť. Hoci sme ju nahradili rôznymi ľahšie dostupnými vecami a krátkodobými potešeniami, ktoré sa ju snažia zastúpiť (aj keď to nedokážu) a sfalšovať nám pravý obraz o radosti, keď ju nájdeme, tak vieme, že to je ona, tá pravá radosť.

A tá pochádza od Boha a nikto nám ju nemôže vziať. Práve preto je v tomto svete tak mnoho falošných náhrad za radosť, lebo ľudia sa ju snažia nájsť mimo Boha, no nič také ako radosť mimo Boha neexistuje. Dokonca si myslím, že radosť je osoba, je to Duch Svätý. Ako hovorí Sv. Písmo: „v Jeho prítomnosti je plnosť radosti!“ (Ž 16,11). 

Dokonca: „Radosť v Pánovi je našou silou!“ Každý z nás má nejaký boj, takmer každý deň s niečím bojujeme a Sv. Písmo hovorí, že „našou silou je radosť.“ A kedy potrebujeme v boji silu? Na konci? Nie! Počas neho. A našou silou je čo? Radosť! Boh nás často pozýva do vecí, ktoré sú pre tento svet nepochopiteľné a pozýva nás aj teraz. Radovať sa po boji vie každý, ale On nás pozýva radovať sa počas neho a to bude našou silou. To znamená, že radosť nie je (ako hovorí tento svet) niečo chvíľkové, ale niečo, o čo sa môžeme oprieť v najťažších časoch. Tak kde môžeme nájsť túto radosť?

Myslím, že ju môžeme nájsť na viacerých miestach, aj keď my to častokrát komplikujeme. Verím, že Boh pred nami radosť neskrýva, len sme sa nechali oklamať a začali nám stačiť jej napodobeniny. Prosme Boha, aby nám dal tú pravú radosť. Vyznajme spoločne s kráľom Dávidom: „Navráť mi radosť zo spásy..“ (Ž 51), lebo si myslím, že niet väčšej radosti, ako je tá z našej spásy, z toho, že sme zachránení. Zastavme sa na chvíľu a uvedomme si, aký je to veľký dar, a že nám ho nik nemôže vziať. 

Víkendovka Prešov

Ďalším miestom, kde môžeme nájsť radosť, a ktoré zároveň súvisí s tým predchádzajúcim, je radosť z Jeho prítomnosti. Sám Boh, Stvoriteľ, Kráľ kráľov chce byť s nami a my môžeme byť s Ním. Hľadajme radosť v čase strávenom s Ním, v modlitbe. „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce“ (Ž 37,4). On presne vie, čo potrebujeme a aj keď na to zabúdame, tým, po čom naše srdce najviac túži nie je to, čo od Boha môžeme dostať, ale On sám, Jeho prítomnosť, boli sme stvorení pre vzťahy. 

A zároveň On je ten, ktorý nám chce dávať dary, a to nás vedie k ďalšiemu miestu, kde môžeme nájsť radosť: je ním vypočutá modlitba. „Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná“ (Jn 16,24). Pán Boh nás má rád a chce vypočúvať naše modlitby. On sám vložil do našich sŕdc túžby, a nie preto, aby sa s nami hral, ale aby nám ich plnil a videl našu radosť. On je Boh, ktorý vypočúva naše modlitby, len my to často vzdáme skôr ako vidíme ovocie. Ako povedal Bill Johnson: „Ježiš nás nikdy neučil, ako sa máme vysporiadať s nevypočutými modlitbami, lebo On nikdy nerozmýšľal nad tým, že modlitby budú nevypočuté.“ Preto prosme, aby naša radosť bola úplná. 

A čo je ďalšou vecou, v ktorej nájdeme radosť? Keď prestaneme myslieť iba na seba, pretože my sme neboli stvorení pre seba, ale „všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho“ (Kol 1,16). Preto „skúmajte, čo sa páči Pánovi“ (Ef 5,1). Snažme sa potešiť Boha svojím životom, žime pre Neho a nie len pre seba. Snažme sa nájsť to, čo teší Jeho, ale aj ľudí okolo nás a byť tými, ktorí prinesú radosťa nádej, a nebudú chcieť všetko pre seba; a možno práve vtedy, keď máš najmenej radosti, prines ju ostatným a získaš ju aj ty.

Ako hovorí Nick Vujicic: „Ak si nedostal zázrak, staň sa ním.“ A čo teší nášho nebeského Ocka najviac? Nie naše obety, naša služba, náš výkon, ale naša láska k Nemu. John Piper to povedal skvelo: „Boh je najviac oslávený, ak my sme v ňom najviac uspokojení,“ inak povedané, ak nepotrebujeme žiadne náhrady, ktoré nám ponúka tento svet, ale hľadáme radosť priamo u Neho. A to vlastne chceme, nie? Tak prečo to nerobíme? 

Diabol nám hádže do cesty mnoho polien (starosti, problémy, choroby, prílišné povinnosti…), aby nám vzal skutočnú radosť a pritom to častokrát urobí tak, aby sme si mysleli, že to sám Boh nám ju berie; a potom nám dá jej napodobeniny, nejaké chvíľkové potešenia a tvári sa, že on je ten dobrý a iba s ním si užijeme život, s Bohom je nuda. No to celé je iba veľké klamstvo.   „Diabol prišiel, aby kradol, zabíjal a ničil, Ja (Ježiš) som prišiel, aby ste mali Život a aby ste ho mali v hojnosti“ (Jn 10,10). Diabol sa nás po celý čas snaží oddeliť od Boha, čiže od Radosti. To sa mu darí cez mnohé veci, ale najmä cez hriech.  

Víkendovka Prešov

Dalo by sa tu písať o množstve hriechov, ale vyberiem iba jeden, ZÁVISŤ. Každý z nás pozná príbeh o márnotratnom synovi. Je to príbeh o hlúpej, smutnej chybe mladšieho brata, ktorý si ju ale uvedomí a vráti sa s prosbou o odpustenie späť, a nastáva obrovská radosť (radosť zo spásy). Všetci sa tešia, až na jedného človeka, staršieho brata. Nechápe to, veď tento mladší brat si užíval život, premárnil otcov majetok a ten pre neho usporiadal párty? A čo ON? Veď po celý ten čas pracoval pre otca a pre neho nikto nikdy neurobil ani jedinú oslavu.

Nie je to náš príbeh? Možno chodím dlhé roky do spoločenstva, kostola, … snažím sa, slúžim ako viem a zrazu príde niekto nový a má viac darov ako ja, je obľúbenejší, daria sa mu veci, o ktoré som sa ja snažil roky… A vtedy prichádza závisť, zlodejka radosti. Prečo? Pretože si neuvedomujem, že som syn, ale žijem s mysľou sluhu, ktorý sa chce zapáčiť Pánovi (a ľuďom), a tým si získať Jeho priazeň.

Spoznávaš sa? Myslím, že závisť je hrozná a diabol si ju veľmi používa, a my ju spoločne potrebujeme prekonať. A ak chceš ešte jeden test, či s ňou máš problém, tak si prečítaj tento, veľmi dobre známy, verš: „Plačte s plačúcimi a radujte sa s radujúcimi“ (Rim 12,15). Plakať s plačúcimi, to nie je až také ťažké, to zvládneme, ale aké je len ťažké radovať sa s radujúcimi. Keď vidíme, ako sa iným darí a nám nie, ak my sme sa o niečo snažili a nedokázali sme to alebo až po dlhej dobe. Niekto iný len teraz príde a hneď to spraví. Dokážeme sa s ním radovať alebo sme ako starší brat? Ktorý verí klamstvu, že ak sa ušlo inému, pre mňa už nezostane.

Víkendovka Prešov

Verím, že v dnešnej cirkvi diabol útočí na radosť a jednotu práve cez závisť. Snaží sa nás rozdeliť, aby sme bojovali sami za seba a za svoju vlastnú slávu. Ale Boh nás pozýva do jednoty. Bojovať ako jeden tím, je jedno, kto dá gól, vyhrávame spolu. Ak sa budeme snažiť dať ho sami a nie ako tím, prehráme všetci. Toto je veľká výzva dnešnej doby: ak chceme mať radosť, ktorú nám nik nevezme, tak sa potrebujeme naučiť „radovať sa s radujúcimi“. Dokonca sa naučiť nahrávať im na „góly“ a nechať tú chvíľkovú slávu im.

A verte, že ak sa toto naučíme, naša radosť bude úplná. Ježiš povedal: „Hľadajte Božie kráľovstvo ako prvé“ (Mt 6,33) a „Božie kráľovstvo je pokoj, spravodlivosť a RADOSŤ v Duchu Svätom“ (Rim 14,17), ale tiež povedal: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva“ (Mt 18,3). Tak sa nebojme ísť za Ním do dobrodružstva života, ale poďme do toho s plným nasadením ako deti. Vstúpme na cestu znovunájdenia radosti, lebo Radosť v Pánovi je našou silou!!!


Lukáš Ogurčák – z prednášky na víkendovke Spoločenstva ON 1. – 3. februára 2019

Fotky z víkendovky si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRIÍ.

zdieľaní