Posledné piatky

Posledné piatky v mesiaci s hosťom

V poslednom čase si ako spoločenstvo uvedomujeme veľkú dôležitosť slávenia eucharistie, ako tej najväčšej chvály a najkrajšej modlitby, akú nám zanechal sám Kristus. Častokrát si tento dar nevážime a nevyužívame tú najmocnejšiu zbraň akú nám Boh ponúka.

Verím, že naša túžba po Eucharistii bude stále väčšia, a že nám k tomu aspoň trochu dopomôže náš program v posledné piatky v mesiaci.

Každý posledný piatok chceme sláviť sv. liturgiu spolu s hosťom (kazateľom), ktorý sa podelí počas kázne so slovom na konkrétnu tému.  Po sv. liturgii bude nasledovať modlitba chvál, pretože chceme pokračovať vo vzdávaní vďaky, chvály a naďalej zotrvať v Božej prítomnosti.

Preto ak máš túžbu prísť bližšie ku Kristovi a vytvoriť spolu s nami jedno veľké spoločenstvo v blízkosti eucharistického Krista, pozývame ťa na mládežnícku sv. liturgiu a chvály v piatok 27.10.2017 o 17:30 do chrámu Matky Ustavičnej Pomoci v Starej Ľubovni. Tentokrát bude našim hosťom o. Henrich Grejták, kaplán Univerzitného pastoračného centra v Košiciach a prihovorí sa k nám na tému „STRACH“.

Verím, že Boh si tento čas použije na to, aby nás pritiahol bližšie k sebe a rozhojnil v nás ešte väčšiu túžbu po Kristovi. Nech nás náš Ocko oslobodzuje od každého strachu, ktorý prežívame pretože „Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. (2 Tim 1, 7).

Plagát chvály október 2017

 https://www.facebook.com/events/546538505693137/

 

Leave a Comment

zdieľaní