Oáza Modlitby

Pozvali sme mladých, aby sme sa spoločne modlili. A oni prišli. Týmto OM-kom sa niesla téma: kresťanstvo ako životný štýl. A od toho sa odvíjal aj náš program.

“Radosť v Pánovi je našou silou.” [Neh 8,10]
Tak sme si štvrtok spravili radostný večer. Teda hry – od logických po bláznivé. A veselé. 

“Ba nad naše očakávanie samých seba odovzdali najprv Pánovi.” [2 Kor 8,5]
Lebo niet toho, ktorý by sa lepšie staral, vo večernej modlitbe sme  dali Pánovi všetko, čo nás ťaží a zabudli na to. Dali sme mu hriechy, a prijali nové srdcia.

A zdravé telo je viac ako nezmerné bohatstvo.” [Sir 30,15b]
Ráno rozvička, poobede hry. Na čerstvom vzduchu a poriadne, aby sme sa rozcvičili a lepšie počúvali prednášky.

“Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať.” [Ž 32,8a]
Otec Henrich nám priblížil základy života kresťana. Vravel o Božej láske a životnom štýle. A keďže chceme vo všetkom byť Boží, animátorky nám priblížili témy Kresťan a hudba, Kresťan a internet. A na potešenie všetkých sme sa tiež mohli zdieľať a nechať sa poučiť v skupinkách.

“Toľko na povzbudenie. Ale po tejto skromnej poznámke, vráťme sa k rozprávaniu.” [2 Mach 6,17]
Poznali sme, akú hodnotu má rozhovor s druhým, lebo sme sa v dvojiciach vybrali porozprávať sa. O všeličom.

“Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi.” [Zjv 21,3]
Tzv. stánok stretnutia bola dôležitá časť nášho programu. Aby sme mohli v tichosti stráviť čas s Bohom, uvažovať a modliť sa.

“Budem ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení a chváliť uprostred zástupov.” [Ž 35,18]
Večer sme opäť odovzdali Pánovi ťažkosti. A vo viere ho chválili, hudbou a tancom. Každý deň sme spolu slávili svätú liturgiu, aby sme mohli prijať Krista úplne. Tiež sme mali možnosť spovede. A aj keď bol náš program nabitý, nezabudli sme na voľný čas, a dôležitý faktor:

“Potom prijal pokrm a zosilnel.” [Sk 9,19]

Celou touto víkendovkou sa niesla Božia prítomnosť. A vyzbrojení pravdami, sme z nej odišli niesť túto prítomnosť ďalej. Lebo v nás tkvie túžba po kráľovstve. Držte nám palce!


 

„Ahojte. Ja by som vás len chcela povzbudiť, aby ste hľadali Boha. Všade! Na OM-ku som veľmi pociťovala, že Pán mocne chce a túži aby sme sa k nemu obrátili s celým svojím srdcom, aby sme k nemu prichádzali a plne mu dôverovali. Pochopila som, že Ocko nás chce obdarúvať, veľmi to chce a v Biblii sa píše: Ale teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Tak vás chcem povzbudiť aby ste prosili, pretože som presvedčená že on vám to dá.“ (Anonym)

 

spolocna

Fotky nájdeš vo fotogalérii

om_footer

Leave a Comment

zdieľaní