Nonstop za mesto Stará Ľubovňa 2019

Nonstop za mesto 2019

Tento rok sme sa rozhodli po ročnej pauze znova zjednotiť katolícke spoločenstvá v Starej Ľubovni v boji za naše mesto.

Čo je NONSTOP 24-hodinová modlitba za mesto ?

Modlitba, kedy sa spoločenstvá a modlitebné skupiny z rôznych častí ľubovnianskeho okresu stretnú v dňoch 29. – 30.3.2019, aby sa modlili za náš okres. Hoci vekové kategórie skupín sú rôzne, ide nám o jedno. O mesto, ktorého morálka je založená na biblických princípoch.

Sedem vrchov

Tento rok sa budeme modliť za 7 rôznych oblastí, do ktorých chceme tieto Božie princípy priniesť aj našimi modlitbami prosbami a pôstom.

  • umenie/zábava/šport
  • podnikanie/ekonomika
  • vzdelávanie
  • rodina
  • vláda
  • médiá
  • náboženstvo

Konkrétne časy a rozpis modlitieb upresníme neskôr.

Ak by ste si nevedeli vybrať, pri ktorej skupine/spoločenstve sa chcete modliť, tak osobitne vás chceme pozvať na modlitby žien (od 23:00 – 01:00 hod) a mužov (od 03:00 – 05:00 hod). Ďakujeme, za vaše modlitby.

Facebooková udalosť: https://www.facebook.com/events/756569878076647/

Pozrite si aj fotky z minulých ročníkov:
Nonstop za mesto 2017
Nonstop za mesto 2016

zdieľaní