Naveky

Ak existujú slová pre Neho, tak potom ich nemám.

Pozri môj rozum ešte nedosiahol ten bod, kde by mohol utvoriť myšlienku, ktorá by adekvátne opísala aký Veľký je môj Boh.

A moje pľúca ešte nevyvinuli schopnosť uvoľniť dych s dostatočnou obratnosťou na výdych Veľkosti Jeho Lásky.

A môj hlas, pozri môj hlas je tak obmedzený, blokovaný ľudskými možnosťami, že je ťažké čo i len spievať chválu, vidíš, ak existujú slová pre Neho, tak potom ich nemám.

Môj Boh, Jeho milosrdenstvo je mimoriadne, milosti nespočítateľné, jeho sily nepremožiteľné, On je úctyhodný, dobroprajný, zodpovedný. On je nevyspytateľný, a predsa poznateľný, nedefinovateľný, a predsa prístupný, neopísateľný, a predsa osobný. On je mimo nášho chápania, vznešenejší než naša predstava, jeho vernosť po generácie zostala, On je Kráľ každého národa, ale ak existujú slová pre Neho, tak potom ich nemám.

Vidíš mojich slov je málo, skúšať zachytiť Jediného pravého Boha, použitím mojej slovnej zásoby, to by sa nikdy nedalo, ale ja používam slová ako vyjadrenia, vyjadrenia uctievania Spasiteľa, Spasiteľa ktorý je oboje Hodný a zasluhujúci moju chválu preto používam slová. Moje srdce velebí Pána, zvelebuje Jeho Meno naveky.

On získal moje srdce, ovládol moju myseľ, a oboje zviazal dohromady. On ma porazil v mojej rebélii, premohol ma v mojom hriechu, On ma pozval do jeho prítomnosti, úplne ma vtiahol dnu. On zo seba spravil objekt môjho zamerania, zaplavovaním ma milosrdenstvom v noci, utápaním ma milosťou hneď zrána, ale ak existujú slová pre Neho, tak potom ich nemám.

Ale to čo mám sú DOBRÉ SPRÁVY, lebo môj Boh vedel, že človekom-vytvorené slová by nikdy nefungovali, pretože slová sú iba nástroje, ktoré používame aby sme na pravdu poukázali.

Tak On poslal Jeho Syna Ježiša Krista ako Slovo, živý dôkaz, On je obrazom neviditeľného Boha, Prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo skrze Neho bolo všetko stvorené, dáva ničote, utvorenie. A Jeho Slovom On v moci Jeho mena pretrváva. Lebo On je pred všetkým, a nad všetkým je Jeho vláda.

Sväté je meno nášho Kráľa! Tak za Jeho život Ho chváľ! Spôsob akým sa v skúške zachoval. Pokorný Boží Syn dokonalou obetou sa stal.

Chváľ Ho za Jeho smrť! Že sa dobrovoľne postavil na naše miesto, že láskyplne hrob vydržal, že bojoval s našim nepriateľom, a na tretí deň víťazne vstal. On je všetkým čo bolo prisľúbené.

Chváľ Ho ako, vzkrieseného Kráľa. Zdvihni svoj hlas nech znie chvála, lebo jedného dňa sa po nás vráti, a my budeme konečne zjednotení s našim Spasiteľom naveky! Naveky!

Takže to nie sú iba slová, ktoré prehlasujem, lebo moje slová ukazujú na Slovo, a Slovo má meno, Nádej má meno, Radosť má meno, Pokoj má meno, Láska má meno, a to meno je JEŽIŠ KRISTUS!

Chváľ jeho meno naveky!!!!

Pieseň Naveky (Forever – Kari Jobe, preklad: Martin Jakubík) + slovo (Forever – Kari Jobe, preklad: Lukáš Ogurčák), ktoré odzneli na chválach 21.4.2017:

 

Fotografie z chvál nájdete vo fotogalérií

Leave a Comment

zdieľaní