V dňoch 29.-31.1.2016 sa v Spišskej Belej na rímskokatolíckej fare konala animátorská víkendovka. Za fotky ďakujeme Kristíne Petriľákovej a Juliáne Melicherovej.

https://goo.gl/photos/kXoNHksFpkU6mPCd8

zdieľaní