2 % z dane pre Spoločenstvo ON

2 % pre Spoločenstvo ON

Ak máte túžbu venovať 2 % z dane na podporu Spoločenstva ON, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Ak ste zamestnanec:2 % z dane pre Spoločenstvo ON

1. Požiadajte vášho zamestnávateľa o vystavenie tlačív “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov” a “vyhlásenie o poukázaní sumy” za rok 2018.
3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4. Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad.

– naše údaje sú vo formulári už vpísané
– obe tlačivá je potrebné podať na daňový úrad v mieste vášho bydliska

Potrebné tlačivá:

>>> vyhlásenie o poukázaní sumy <<<
>>> potvrdenie o zaplatení dane z príjmov <<<

Ak ste fyzická osoba

Všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze:
>>> postup pre fyzické osoby <<<

Obchodné meno alebo názov: ŽIVOT VO SVETLE
Sídlo: Jána Kostru 1, 080 06 Ľubotice
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 37880845

ĎAKUJEME!


Dnes má narodeniny
Žiadny záznam o dnešných narodeninách

Sledujte nás na:

facebook_logo_f_sqaure_0_1440433849

youtube-logo-21

Instagram

zdieľaní